WARSZTAT: SKUTECZNE PREZENTACJE, MAILE, SPOTKANIA

czyli jak tworzyć jasne i skuteczne komunikaty biznesowe

 

CEL WARSZTATU: 

 jest zdobycie umiejętności tworzenia jasnych i skutecznych prezentacji biznesowych od strony merytorycznej i wizualnej, a także wzmocnienie umiejętności efektywnego pisania maili i prowadzenia spotkań.

 

KORZYŚCI I ZAGADNIENIA:

 

  • dowiesz się w jaki sposób dobrać i ułożyć treść prezentacji, aby zainteresować odbiorców i osiągnąć założony cel biznesowy 
  • poznasz zasady przedstawienia treści od strony wizualnej, aby prezentacja była łatwa w odbiorze i zapadała w pamięć
  • zdobędziesz wiedzę na temat wizualizacji danych - dowiesz się jak skutecznie prezentować dane w tabelach i na wykresach oraz jak nadać liczbom znaczenie
  • dowiesz się w jaki sposób pisać skuteczne maile, które jasno precyzują cel i oczekiwania wobec odbiorcy
  • zdobędziesz wiedzę o tym, w jaki sposób prowadzić produktywne spotkania biznesowe, które szanują czas zaproszonych osób i przynoszą oczekiwany rezultat
  • będziesz mieć okazję popracować nad ulepszeniem własnej prezentacji i e-maila w oparciu o wiedzę zdobytą na warsztacie i informację zwrotną od trenerów i innych uczestników