- WARSZTAT - 

KREATYWNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BIZNESOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DESIGN THINKING

Jak dobrze zdefiniować problem i znaleźć innowacyjne rozwiązanie, wychodząc poza utarte schematy myślowe.


GRUPA DOCELOWA: 

Managerowie, pracownicy zespołów oraz przedsiębiorcy, którzy chcą lepiej rozumieć potrzeby swoich klientów, steakeholderów i w swojej pracy poszukują kreatywnych możliwości ciągłego ulepszania istniejących procesów, produktów, problemów biznesowych  lub usług.

CEL WARSZTATU:

Podczas warsztatu nauczysz się podejścia i narzędzi stosowanych w Design Thinking, które otworzą Cię na myślenie poza schematami, umożliwiając tworzenie nowych, niestandardowych rozwiązań dla problemów biznesowych. Poznasz sposób na usprawnienie, produktów,  usług, procesów wewnętrznych i strategii firmy w oparciu o głębokie zrozumienie potrzeb i problemów Twoich klientów i współpracowników.

ZAGADNIENIA I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

  • Dowiesz się na czym polega istota Design Thinking i w jaki sposób z sukcesem stosowana jest w najbardziej innowacyjnych firmach na całym świecie (case studies m.in. IDEO, Apple, Google).  

  • Poznasz poszczególne etapy i narzędzia wykorzystywane w procesie Design Thinking i dowiesz się jak je stosować, aby twórczo rozwiązywać problemy biznesowe.  

  • Przećwiczysz każdy z etapów w praktyce, pracując zespołowo i projektując rozwiązanie dla rzeczywistego wyzwania w Twojej firmie.  

  • Nauczysz się w jaki sposób rozpoznać i zrozumieć potrzeby klientów stosując wybrane techniki empatyzacji (wywiady, obserwacje, persony, mapy empatii).  

  • Poznasz sposoby na precyzyjne definiowanie problemu stawiające klienta i jego potrzeby w centrum projektowanego rozwiązania.  

  • Weźmiesz udział w sesji generowania niestandardowych rozwiązań, poznając wybrane techniki kreatywnego myślenia (np. brainstorming, metoda odwróconego problemu, metoda zmiany perspektywy).  

  • Nauczysz się tworzyć niskobudżetowe prototypy wybranych rozwiązań i testować je bezpośrednio z grupą docelową, aby uniknąć kosztów wdrożenia nietrafionych rozwiązań.  

  • Dowiesz się jak stworzyć warunki dla kreatywnego myślenia, aby na co dzień wykorzystywać swój twórczy potencjał.