Screen Shot 2017-10-16 at 13.17.44.png
 hoto Credit: Marcin Jochimczyk

hoto Credit: Marcin Jochimczyk

Agata Szydłowska

Trener, Coach ACC , Certyfikowany Moderator procesu Design Thinking oraz Manager globalnego zespołu projektowego z ponad 9-letnim doświadczeniem pracy w firmie w Google

Katarzyna Krupa

Trener, Coach ACC , Certyfikowany Moderator procesu Design Thinking, globalny People Development Program Manager z  ponad 9- letnim doświadczeniem pracy w firmie Google

 

Wiemy, że kreatywne myślenie, otwarta i efektywna komunikacja oraz umiejętność wykorzystania potencjału różnorodności są kluczem do stworzenia zmotywowanych zespołów, w których pracownicy dążą do znalezienia innowacyjnych rozwiązań, pewnie wyrażają swoje myśli, pomysły i opinie, a konflikty wykorzystują jako okazję do rozwoju organizacji.  

Przez ponad 9 lat będąc zatrudnione w Google miałyśmy okazję obserwować jak otwarta, oparta na zaufaniu komunikacja oraz kreatywność pracowników przekładają się na sukces tej firmy i ponadprzeciętne wyniki zespołów.  

Prowadząc warsztaty z rozwiązywania problemów biznesowych metodologią DESIGN THINKING, otwartej i efektywnej komunikacji oraz zarządzania różnorodnością zmieniamy środowiska pracy, wprowadzając w nie więcej zaufania, otwartości, zaangażowania i kreatywności.


ZAUFALI NAM

Screen Shot 2018-04-25 at 14.13.12.png
Screen Shot 2017-10-16 at 13.28.58.png
Screen Shot 2017-10-16 at 13.26.44.png
Screen Shot 2018-04-25 at 14.11.44.png
Screen Shot 2017-10-16 at 13.27.23.png
Screen Shot 2017-10-16 at 13.29.18.png
 

CO MÓWIĄ O NAS NASI PARTNERZY:

 
Screen Shot 2018-04-25 at 14.25.29.png
Screen Shot 2018-04-25 at 12.06.24.png
 

NASZE CERTYFIKATY