WARSZTAT: MOTYWUJĄCA KOMUNIKACJA MANAGERSKA

jak jako manager aktywnie słuchać i rozmawiać z pracownikami, aby zapewnić ich zaangażowanie w codzienną pracę i pomóc im osiągać wysokie wyniki w pracy

 

CEL WARSZTATU: 

wzmocnienie umiejętności komunikacji interpersonalnej managerów, a w szczególności prowadzenia konstruktywnej rozmowy w trudnych sytuacjach biznesowych.

KORZYŚCI I ZAGADNIENIA:

 

 • Dowiesz się dlaczego regularne rozmowy z pracownikami są ważne oraz jak rozmawiać, aby wzmacniać motywację i zaangażowanie oraz wspierać rozwój umiejętności.
 • Nauczysz się dobierać odpowiedni styl komunikacji w zależności od indywidualnych możliwości i poziomu umiejętności pracownika oraz stopnia jego motywacji.
 • Poznasz narzędzia i techniki ułatwiające prowadzenie rozmowy i udzielanie informacji zwrotnej, dowiadując się jak i kiedy je stosować, w tym: podejście coachingowe, model GROW, model FUKO,  model Richarda N. Bolles.
 • Dowiesz się jak pewnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami (np. kiedy nie wypełniają swoich obowiązków, przekraczają ustalone normy i granice, mają nierealistyczne oczekiwania).
 • Dowiesz się czym są emocje, o czym informują i jak sobie z nimi radzić, a także jak nie działać pod wpływem emocji. Przećwiczysz, jak o nich mówić i jak ich słuchać 
 • Nauczysz się jak konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole, w tym aktywnie słuchać i znajdować rozwiązania satysfakcjonujące obie strony.
 • Dowiesz się jak chwalić swoich pracowników i dlaczego to ważne

WARSZTAT: PARTNERSKA KOMUNIKACJA W ZESPOLE 

 jak aktywnie słuchać i efektywnie komunikować swoje pomysły, opinie i potrzeby wobec współpracowników a także rozwiązywać pojawiające się konflikty zespołowe.

 

CEL WARSZTATU:

wzmocnienie umiejętności komunikacji wsród pracowników: udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i rozwiązywania konfliktów bez udziału managera.

KORZYŚCI I ZAGADNIENIA:

 

 • Nauczysz się jak, w sposób jasny i zwięzły, przedstawić managerowi i członkom zespołu swoją:  prośbę / potrzebę,  pomysły oraz wyzwania, wykorzystując podejście satysfakcjonujące obie strony (“win - win”) 
 • Zdobędziesz wiedzę o tym,  jak  udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej swoim kolegom i koleżankom z zespołu (w oparciu o model FUKO) oraz w jaki sposób ją otwarcie przyjmować 
 • Dowiesz się jak nie oceniać drugiej osoby podczas udzielania feedbacku stosując  model komunikatu  “ja” vs “ty”
 • Poznasz sposób na sformułowanie asertywnej wypowiedzi (np. w sytuacji kiedy potrzebujesz wyeliminować dystrakcje powodowane niepotrzebnymi prośbami innych pracowników)
 • Nauczysz się  jak konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe w zespole bez angażowania managera, bazując na 3 poziomach konfliktu (potrzeby, interesy i strategie działania)